Jagiellonian University Repository

Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku : księga pamiątkowa dedykowana prof. Annie Sitarskiej

Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska