Jagiellonian University Repository

Nowa siedziba Biblioteki Uniwersytetu w Lexington

Nowa siedziba Biblioteki Uniwersytetu w Lexington

Show full item record

dc.contributor.author Pindlowa, Wanda pl
dc.date.accessioned 2019-01-15T08:01:50Z
dc.date.available 2019-01-15T08:01:50Z
dc.date.issued 2000 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65847
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nowa siedziba Biblioteki Uniwersytetu w Lexington pl
dc.title.alternative New building for the Lexington University Library pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 309-312 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=171 pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska