Jagiellonian University Repository

Projekt "Polski parlamentaryzm w świetle danych empirycznych" na tle aktualnego stanu badań

pcg.skipToMenu

Projekt "Polski parlamentaryzm w świetle danych empirycznych" na tle aktualnego stanu badań

Show full item record

dc.contributor.author Sokołowski, Jacek [SAP14004016] pl
dc.contributor.editor Sokołowski, Jacek [SAP14004016] pl
dc.contributor.editor Poznański, Piotr pl
dc.date.accessioned 2019-01-14T13:13:37Z
dc.date.available 2019-01-14T13:13:37Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7571-037-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65783
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Projekt "Polski parlamentaryzm w świetle danych empirycznych" na tle aktualnego stanu badań pl
dc.title.alternative The project "Polish parliamentarism in the light of empirical data" against the current state of research pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM pl
dc.description.physical 13-30 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Spis tr. rozdziału s. 14. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/1749 pl
dc.title.container Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska