Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Heroiczna świętość" i wybrane współczesne ujęcia mitu bohaterskiego bądź jego imitacje

"Heroiczna świętość" i wybrane współczesne ujęcia ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska