Jagiellonian University Repository

Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005-2007

Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005-2007

Show full item record

dc.contributor.author Sokołowski, Jacek [SAP14004016] pl
dc.date.accessioned 2019-01-14T12:14:10Z
dc.date.available 2019-01-14T12:14:10Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1643-8299 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65768
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005-2007 pl
dc.title.alternative Political conditions of legal policy in 2005-2007 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-70 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/386 pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2451-0858 pl
dc.title.journal Państwo i Społeczeństwo pl
dc.title.volume Z problematyki odpowiedzialności prawnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska