Jagiellonian University Repository

Edukacja na odległość dla społeczeństwa informacyjnego : oczekiwania bibliotek : teoria i praktyka, Kraków 3-4 czerwca 2002

pcg.skipToMenu

Edukacja na odległość dla społeczeństwa informacyjnego : oczekiwania bibliotek : teoria i praktyka, Kraków 3-4 czerwca 2002

Show full item record

dc.contributor.author Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.date.accessioned 2019-01-14T08:05:40Z
dc.date.available 2019-01-14T08:05:40Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65709
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Edukacja na odległość dla społeczeństwa informacyjnego : oczekiwania bibliotek : teoria i praktyka, Kraków 3-4 czerwca 2002 pl
dc.title.alternative Distance education for the information society : library expectations : theory and practice, Krakow June 3-4, 2002 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-2] pl
dc.identifier.weblink http://www.ebib.pl/2002/37/ pl
dc.description.number 8 (37) pl
dc.identifier.eissn 1507-7187 pl
dc.title.journal Biuletyn EBIB pl
dc.title.volume Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa