Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych : wybrane kontrowersje

Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Wyrwiński, Michał [SAP11019108] pl
dc.contributor.editor Matlak, Andrzej [SAP11014791] pl
dc.contributor.editor Stanisławska-Kloc, Sybilla [SAP11016101] pl
dc.date.accessioned 2014-08-25T10:45:59Z
dc.date.available 2014-08-25T10:45:59Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-264-4003-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/656
dc.language pol pl
dc.subject.other urheberrecht pl
dc.title Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych : wybrane kontrowersje pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business pl
dc.description.physical 1487-1504 pl
dc.subject.pl prawo autorskie pl
dc.subject.en copyright law pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Własności Intelektualnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach