Jagiellonian University Repository

Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych : wybrane kontrowersje

Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne ...

Show full item record

dc.contributor.author Wyrwiński, Michał [SAP11019108] pl
dc.contributor.editor Matlak, Andrzej [SAP11014791] pl
dc.contributor.editor Stanisławska-Kloc, Sybilla [SAP11016101] pl
dc.date.accessioned 2014-08-25T10:45:59Z
dc.date.available 2014-08-25T10:45:59Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-264-4003-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/656
dc.language pol pl
dc.subject.other urheberrecht pl
dc.title Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych : wybrane kontrowersje pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business pl
dc.description.physical 1487-1504 pl
dc.subject.pl prawo autorskie pl
dc.subject.en copyright law pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Własności Intelektualnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)