Jagiellonian University Repository

Prowincjonalny teatr stołeczny (trzy spojrzenia na scenę lwowską lat 1864-1887)

pcg.skipToMenu

Prowincjonalny teatr stołeczny (trzy spojrzenia na scenę lwowską lat 1864-1887)

Show full item record

dc.contributor.author Marszałek, Agnieszka [SAP11015368] pl
dc.date.accessioned 2019-01-12T14:40:35Z
dc.date.available 2019-01-12T14:40:35Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61033-48-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65646
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Prowincjonalny teatr stołeczny (trzy spojrzenia na scenę lwowską lat 1864-1887) pl
dc.title.alternative Provincial capital theater (three views on the Lviv stage from 1864-1887) pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana pl
dc.description.physical 416, [3] pl
dc.description.additional W aneksie repertuar i wykaz alfabetyczny członków zespół teatralny za omawiane lata. Bibliogr. s. 385-396. Indeks pl
dc.abstract.pl W ramach serii tym razem ukazuje się opracowanie historycznoteatralne. Oksymoroniczny tytuł tomu sygnalizuje, jak wiele zależy od perspektywy, z jakiej patrzeć można na lwowski teatr II połowy XIX stulecia. Czasowe ramy tej książki potraktować należy literalnie w odniesieniu do zdarzeń zachodzących w teatrze Skarbkowskim, a umownie – w odniesieniu do kulturowego otocza, które teatr warunkowało, uzupełniało i komentowało. Autorka, chcąc ustrzec się efektu rozbudowanego kalendarium, nie ogranicza się do relacjonowania dziejów tej instytucji w porządku fabularnym, lecz proponuje serię ujęć, z których każde jest prawdziwe i weryfikowalne przy pomocy źródeł, mimo że każde przynosi obraz nieco inny. Aspiracje - wizje - projekty: materiał do tej części to publikowane w prasie, broszurach i książkach wypowiedzi, których autorzy rysowali z rozmachem wizje teatru, stawiali przed nim zadania, formułowali manifesty, projekty repertuarowe i deklaracje artystyczne. Część druga to konfrontacja owych wyidealizowanych, teoretycznych postulatów z faktycznym Stanem rzeczy, który wyłonił się przede wszystkim z analizy wiarygodnych materiałów dokumentacyjnych (od roczników teatralnych, egzemplarzy inspicjenckich czy afiszy, przez kontrakty artystów, po opisy maszynerii teatralnych). Wreszcie część trzecia: Oceny - polemiki - diagnozy, czyli teatr lwowski widziany oczyma współczesnych (krytyków i publicystów oraz komisji artystycznej powołanej przy Wydziale Krajowym). Publikację ilustrują fotografie, a dopełniają znakomicie aneksy (zestawienie porównawcze repertuaru scen austriackich oraz ówczesny skład lwowskiego zespołu dramatycznego), bibliografia oraz dwa indeksy - osobowy i tytułów sztuk. pl
dc.subject.pl teatr we Lwowie 1864-1887 pl
dc.subject.en theater in Lviv 1864-1887 pl
dc.description.series Polskie Piśmiennictwo Teatralne XIX Wieku; t. 3 pl
dc.description.publication 25 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)