Jagiellonian University Repository

The influence of Russian on the Eskaleut languages

pcg.skipToMenu

The influence of Russian on the Eskaleut languages

Show full item record

dc.contributor.author Alonso de la Fuente, Jose [SAP14011818] pl
dc.date.accessioned 2019-01-11T11:56:22Z
dc.date.available 2019-01-11T11:56:22Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0137-298X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65596
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title The influence of Russian on the Eskaleut languages pl
dc.title.alternative Wpływ rosyjski na języki eskimo-aleuckie pl
dc.title.alternative Русское влияние в эскимосско-алеутских языках pl
dc.title.alternative Russkoe vliânie v èskimossko-aleutskih âzykah pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-125 pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6430 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zjawisk, które charakteryzują kontakty językowe między językiem rosyjskim a językami eskimosko-aleuckimi. Opis dotyczy śladów rosyjskich wpływów na słownictwo, fonologię oraz morfosyntaktykę tamtych języków. Najwyraźniejsze oddziaływanie można zaobserwować na Wyspie Miedzianej, gdzie w wyniku silnego wpływu rosyjskiego powstał tzw. „język mieszany”. Również omawiane będą, choć jedynie skrótowo, warianty języka rosyjskiego używane na Alasce (w przypadku tychże silny wpływ angielskiego). pl
dc.subject.pl języki eskimo-aleuckie pl
dc.subject.en Eskaleut languages pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 2 (162) pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Przegląd Rusycystyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-03 pl
dc.participation Alonso de la Fuente, Jose Andres: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 9; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa