Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

"Tak pulsująca obecność" : o "Tłach" Stanisława CzyczaPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Momro Jakub
Kałuża, Anna
Świeściak, Alina

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Momro Jakub
Kałuża, Anna
Świeściak, Alina

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Momro Jakub
Kałuża, Anna
Świeściak, Alina