Jagiellonian University Repository

Rzym we "Wspomnieniach z podróży" Şerafeddina Mağmumiego

pcg.skipToMenu

Rzym we "Wspomnieniach z podróży" Şerafeddina Mağmumiego

Show full item record

dc.contributor.author Zając, Grażyna [SAP11011492] pl
dc.contributor.editor Burkiewicz, Łukasz [USOS43437] pl
dc.contributor.editor Hryszko, Rafał [SAP11018109] pl
dc.contributor.editor Mruk, Wojciech [SAP11015434] pl
dc.contributor.editor Wróbel, Piotr [SAP11014491] pl
dc.date.accessioned 2019-01-10T13:15:39Z
dc.date.available 2019-01-10T13:15:39Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65080-80-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65492
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rzym we "Wspomnieniach z podróży" Şerafeddina Mağmumiego pl
dc.title.alternative Rome in the "Travel memoires" of Şerafeddin Mağmumi pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica pl
dc.description.physical 243-254 pl
dc.abstract.pl Şerafeddin Mağmumi (1869-1927), osmański lekarz i działacz polityczny jest autorem bardzo drobiazgowej, napisanej z dbałością o realia relacji z podróży po Europie, odbytej w 1899 roku. Liczące 465 stron dzieło jest jednym z ciekawszych osmańskich utworów opisujących Europę, a część poświęcona Rzymowi uznawana jest za zdecydowanie najlepszą wśród wszystkich osmańskich opisów Rzymu. Artykuł przedstawia sylwetkę autora i powody, dla których zmuszony był udać się na emigrację do Europy, po czym przedstawia główne tematy pojawiające się w jego relacji z Rzymu. Dzieło Şerafeddina, opublikowane po raz pierwszy w 1914 roku, było dla tureckich czytelników wartościowym źródłem wiedzy tak o dawnym Rzymie, jak i o współczesnej metropolii, a dzisiaj może być bezcennym dokumentem opisującym Rzym schyłku XIX wieku. pl
dc.abstract.en Şerafeddin Mağmumi (1869-1927), an Ottoman medical doctor and political activist, is the author of a most detailed account, written with attention paid to his surroundings; account of a tour around France and Italy taken in 1899. This 465-page work is one of the most interesting Ottoman works describing Europe, while the part devoted to Rome is considered to be by far the most impressive of all Ottoman descriptions of the Eternal City. The article portrays the author and discusses the reasons that forced him into emigration in Europe; after which a description of the main currents in his recollections from Rome is provided. Şerafeddin Mağmumi’s work, published for the first time in 1914, was, for Turkish readers, a valuable source of knowledge on the Rome of old as equally the contemporary metropolis, and today constitutes a priceless account of Rome at the end of the nineteenth century. pl
dc.subject.pl Rzym XIX wieku pl
dc.subject.pl literatura turecka pl
dc.subject.pl wspomnienia z podróży pl
dc.subject.pl Şerafeddin Mağmumi pl
dc.subject.en 19th C. Rome pl
dc.subject.en Turkish literature pl
dc.subject.en travel memoires pl
dc.subject.en Şerafeddin Mağmumi pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Polonia Italia Mediterraneum : studia ofiarowane Pani Profesor Danucie Quirini-Popławskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Zając, Grażyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 34; liczba stron 571; liczba arkuszy wydawniczych 35; pl
dc.publisher.ministerial Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)