Jagiellonian University Repository

Wpływy wschodniosłowiańskie (ukraińskie) w nazwiskach mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

pcg.skipToMenu

Wpływy wschodniosłowiańskie (ukraińskie) w nazwiskach mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Show full item record

dc.contributor.author Baranivska, Oksana [SAP11018102] pl
dc.date.accessioned 2019-01-10T13:08:34Z
dc.date.available 2019-01-10T13:08:34Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1898-1593 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65482
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Wpływy wschodniosłowiańskie (ukraińskie) w nazwiskach mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-130 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 130. pl
dc.identifier.weblink http://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/ps2009_1.pdf#page=121 pl
dc.description.number 1 (3) pl
dc.description.publication 0,57 pl
dc.identifier.eissn 2353-9844 pl
dc.title.journal Postscriptum Polonistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-02 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa