Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Jak zwracać się do Rektora?Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Sikora Kazimierz

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Sikora Kazimierz

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Sikora Kazimierz