Jagiellonian University Repository

Tour de France jako przedstawienie kulturowe

pcg.skipToMenu

Tour de France jako przedstawienie kulturowe

Show full item record

dc.contributor.author Papuczys, Jakub [USOS97782] pl
dc.date.accessioned 2019-01-10T12:37:38Z
dc.date.available 2019-01-10T12:37:38Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3885-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65452
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Tour de France jako przedstawienie kulturowe pl
dc.title.alternative Tour de France as a cultural show pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 190, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.abstract.pl Choć każda część tej książki wymaga odmiennego zaplecza materiałowego i intelektualnego, w każdej z nich Autor dowodzi swojej świetnej orientacji zarówno w dziejach i współczesności kolarstwa oraz Touru, jak i w propozycjach performatyki, a także szeroko rozumianej humanistyki, które z całą swobodą wykorzystuje jako narzędzia do doprecyzowania swoich analiz i pogłębienia interpretacji. W rezultacie praca, która na pozór dotyczy bardzo specjalistycznego zjawiska i dość wąskiej "niszy", otwiera się na niezwykle rozległe perspektywy i może być z pożytkiem czytana również przez tych, którzy w ogóle nie wiedzą, kim jest Alberto Contador (Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego). Performatywne badanie wyścigów Tour de France to przedsięwzięcie oryginalne i pionierskie w skali światowej. Jak dotąd w żadnym języku nie ukazała się rozprawa na temat sportu równie ambitna i stosująca tak konsekwentnie metodologie performatyki. Autor z pełną świadomością odrzuca aparat badawczy innych nauk - jak historia czy socjologia - skupiając uwagę wyłącznie na performatywności legendarnego wyścigu. Taki odważny i radykalny zabieg prowadzi do rewelacyjnych rezultatów: koncentracja na jednym zjawisku owocuje pogłębieniem interpretacji, a performatywne narzędzia umożliwiają odkrycie źródeł i dynamiki przemian wyścigu, odsłaniając zarazem zadziwiającą złożoność i wielowymiarowość tego zdarzenia. Książka Jakuba Papuczysa to bezprecedensowe osiągnięcie naukowe, dowód użyteczności performatyki w badaniu współczesnych przemian społecznych i transformacji kulturowych (Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Kocura). pl
dc.subject.pl Tour de France pl
dc.subject.pl performatyka pl
dc.subject.en Tour de France pl
dc.subject.en performance pl
dc.description.series Nowe Perspektywy - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Bal, Ewa [SAP11019931] pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)