Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Seria (rodzina) znaków towarowychAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta
Matlak Andrzej
Stanisławska-Kloc Sybilla

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta
Matlak Andrzej
Stanisławska-Kloc Sybilla

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta
Matlak Andrzej
Stanisławska-Kloc Sybilla