Jagiellonian University Repository

Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych

Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych

Show full item record

dc.contributor.author Dudzik, Sławomir [SAP11014823] pl
dc.date.accessioned 2015-05-05T09:33:47Z
dc.date.available 2015-05-05T09:33:47Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-8837 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6539
dc.language pol pl
dc.title Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych pl
dc.title.alternative Control of concentration in light of recent statutory developments pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-41 pl
dc.identifier.weblink http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/25/pdf/27.pdf pl
dc.description.number 2 (4) pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.eissn 2299-5749 pl
dc.title.journal Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-17 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Europejskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)