Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

A right to defence in Union's antitrust proceedings : a path towards unification of EU procedural standards

A right to defence in Union's antitrust proceedings ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kowalik-Bańczyk, Krystyna pl
dc.date.accessioned 2015-05-05T09:23:17Z
dc.date.available 2015-05-05T09:23:17Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1642-9591 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6537
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title.alternative A right to defence in Union's antitrust proceedings : a path towards unification of EU procedural standards pl
dc.type JournalArticle pl
dc.pubinfo Warszawa : Wolters Kluwer Polska pl
dc.description.physical 89-96 pl
dc.description.additional Nr 4 ozn. błędnie: R. 11 pl
dc.description.series Monografie Lex, ISSN 1897-4392 pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.original Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych : w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej pl
dc.title.journal Kwartalnik Prawa Publicznego pl
dc.contributor.reviewer Dudzik, Sławomir [SAP11014823] pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Europejskiego pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach