Jagiellonian University Repository

Książka we współczesnej kulturze polskiej

pcg.skipToMenu

Książka we współczesnej kulturze polskiej

Show full item record

dc.contributor.author Siekierski, Stanisław pl
dc.date.accessioned 2019-01-09T14:54:49Z
dc.date.available 2019-01-09T14:54:49Z
dc.date.created 2006 pl
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65319
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora pl
dc.description.physical 129-131 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=281 pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.original Książka we współczesnej kulturze polskiej pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Jacek [SAP11009098] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-09 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska