Jagiellonian University Repository

Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790)

pcg.skipToMenu

Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790)

Show full item record

dc.contributor.author Kwiecień, Marcin [SAP11014821] pl
dc.date.accessioned 2019-01-09T08:33:11Z
dc.date.available 2019-01-09T08:33:11Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-89823-83-0 pl
dc.identifier.issn 1733-0335 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65236
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790) pl
dc.title.alternative The cassation of monasteries in the Grand Duchy of Tuscany under Peter Leopold's rule (1765-1790) pl
dc.title.alternative Kassation der Klöster im Großherzogtum Toscana zu den Zeiten von Peter Leopolds (1765-1790) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 361-377 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/27878 pl
dc.identifier.weblink https://szd.ka.edu.pl/numery/szd-nr-10.pdf#page=361 pl
dc.subject.pl reformy kościelne pl
dc.subject.pl Wielkie Księstwo Toskanii pl
dc.subject.pl oświecenie pl
dc.subject.en church reform pl
dc.subject.en Grand Duchy of Tuscany pl
dc.subject.en enlightenment pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2450-6095 pl
dc.title.journal Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-08 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska