Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytucjonalizacja wsparcia budżetów państw strefy euro potrzebą czy koniecznością według Traktatu z Lizbony?

Instytucjonalizacja wsparcia budżetów państw strefy ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tkaczyński, Jan [SAP11018352] pl
dc.contributor.editor Tkaczyński, Jan [SAP11018352] pl
dc.date.accessioned 2015-05-05T07:46:42Z
dc.date.available 2015-05-05T07:46:42Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3575-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6519
dc.language pol pl
dc.title Instytucjonalizacja wsparcia budżetów państw strefy euro potrzebą czy koniecznością według Traktatu z Lizbony? pl
dc.title.alternative Institutionalization of Eurozone countries budgets`s support - need or necessity according to the Treaty of Lisbon? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 161-176 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Lizbońska Unia Europejska : zagadnienia wybrane pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach