Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Instytucjonalizacja wsparcia budżetów państw strefy ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Tkaczyński Jan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Tkaczyński Jan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Tkaczyński Jan