Jagiellonian University Repository

Metody badań terenowych i laboratoryjnych

pcg.skipToMenu

Metody badań terenowych i laboratoryjnych

Show full item record

dc.contributor.author Siwek, Janusz [SAP11116704] pl
dc.contributor.author Jelonkiewicz, Łukasz [SAP12019788] pl
dc.contributor.editor Siwek, Janusz [SAP11116704] pl
dc.contributor.editor Baścik, Maria [SAP12012081] pl
dc.date.accessioned 2015-05-05T07:39:51Z
dc.date.available 2015-05-05T07:39:51Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-94-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6516
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.title Metody badań terenowych i laboratoryjnych pl
dc.title.alternative The fieldwork and laboratory methods pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 63-68 pl
dc.description.publication 0,33 pl
dc.title.container Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Jelonkiewicz, Łukasz: 50%; Siwek, Janusz: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)