Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poeta ze Lwowa

Poeta ze Lwowa

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2015-05-05T07:37:50Z
dc.date.available 2015-05-05T07:37:50Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1897-6867 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6514
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Poeta ze Lwowa pl
dc.title.alternative A poet from Lwow pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 10 pl
dc.identifier.weblink http://www.dzielnica11.krakow.pl/kurier/kurier_2013_03.pdf#page=10 pl
dc.abstract.pl Artykuł ukazuje osobę i twórczość Oleksandra Gordona (Aleksandra Gordona) ze Lwowa, ukraińskiego poety i tłumacza oraz redaktora czasopisma literackiego. Tekst powstał w związku z jego przybyciem do Podziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego (PSALM-u) w Krakowie w maju 2013 r. pl
dc.abstract.en The paper presents the person and creative works of Oleksander Gordon (Aleksander Gordon) from Lwow (Lviv), the Ukrainian poet, translator and editor of literary journal. The text was created because of his arrival to the Underground Artistic and Literary and Music Salon (the PSALM) in Cracow im may 2013. pl
dc.subject.pl Aleksander Gordon (1961 -) pl
dc.subject.pl Oleksander Gordon (1961 -) pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl poezja ukraińska pl
dc.subject.pl tłumaczenia ukraińskie pl
dc.subject.pl tłumaczenia polskie pl
dc.subject.pl Narodowy Związek Pisarzy Ukrainy (Lwów) pl
dc.subject.pl Międzynarodowa Nagroda Literacka "Triumf" pl
dc.subject.pl Politechnika Lwowska (Lwów) pl
dc.subject.pl Almanach "Forma(r)t" pl
dc.subject.pl Bogusław Żurakowski (1939 -) pl
dc.subject.pl Wacław Kostrzewa pl
dc.subject.pl Grażyna Dobreńko pl
dc.subject.pl Bożena Boba-Dyga pl
dc.subject.pl Jewgen Baran [Evgen Baran] pl
dc.subject.pl Nikifor Krynicki pl
dc.subject.pl Eryk Ostrowski pl
dc.subject.pl Jan Kasprowicz pl
dc.subject.pl Wisława Szymborska pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl Zbigniew Herbert pl
dc.subject.pl Józef Baran pl
dc.subject.pl Ewa Lipska pl
dc.subject.pl Adam Zagajewski pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko pl
dc.subject.pl Poezja i Gwiazdy (Kraków) pl
dc.subject.pl Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Kraków) pl
dc.subject.pl Jama Michalika (Kraków) pl
dc.subject.pl Kajzerwald (Lwów) pl
dc.subject.pl Jezus Chrystus pl
dc.subject.pl kultura ukraińska pl
dc.subject.pl zabytki Lwowa pl
dc.subject.en Aleksander Gordon (1961- ) pl
dc.subject.en Oleksander Gordon (1961- ) pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en Ukrainian poetry pl
dc.subject.en Ukrainian translations pl
dc.subject.en Polish translations pl
dc.subject.en National Union of the Writers of Ukraine (Lwow) pl
dc.subject.en International Literary "Triumph" Award pl
dc.subject.en Technical University in Lwow (Lviv) pl
dc.subject.en Almanac "Forma(r)t" pl
dc.subject.en Boguslaw Zurakowski (1939- ) pl
dc.subject.en Waclaw Kostrzewa pl
dc.subject.en Grazyna Dobrenko pl
dc.subject.en Bozena Boba-Dyga pl
dc.subject.en Jewgen Baran (Evgen Baran) pl
dc.subject.en Nikifor Krynicki pl
dc.subject.en Eryk Ostrowski pl
dc.subject.en Jan Kasprowicz pl
dc.subject.en Wislawa Szymborska pl
dc.subject.en Czeslaw Milosz pl
dc.subject.en Zbigniew Herbert pl
dc.subject.en Jozef Baran pl
dc.subject.en Ewa Lipska pl
dc.subject.en Adam Zagajewski pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko pl
dc.subject.en Poetry and the Stars (Poezja i Gwiazdy) (Cracow) pl
dc.subject.en Polish Writers' Association (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich) (Cracow) pl
dc.subject.en Michalk's Lodge (Jama Michalika) (Cracow) pl
dc.subject.en Kaiserwald (Lviv) pl
dc.subject.en Jesus Christ pl
dc.subject.en Ukrainian culture pl
dc.subject.en monuments of Lwow pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 3 (51) pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.title.journal Kurier pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-13 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska