Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Poeta ze LwowaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska nie afiliował
Tytko Marek Mariusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska
Tytko Marek Mariusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska
Tytko Marek Mariusz