Jagiellonian University Repository

Akademickie kształcenie bibliologów i informatologów

pcg.skipToMenu

Akademickie kształcenie bibliologów i informatologów

Show full item record

dc.contributor.author Janiak, Małgorzata [SAP11016198] pl
dc.date.accessioned 2015-05-05T07:26:08Z
dc.date.available 2015-05-05T07:26:08Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1899-5829 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6511
dc.language pol pl
dc.title Akademickie kształcenie bibliologów i informatologów pl
dc.title.alternative Academic education of librarians and specialist of information science pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-29 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 28-29 pl
dc.identifier.weblink http://bg.umed.lodz.pl/images/wydawnictwa/forum/ForumNr13.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w akademickiej edukacji bibliotekarzy oraz specjalistów informacji naukowej występujących po wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i określenie najważniejszych wzorców nauczania zaproponowanych dla kierunków informacji naukowej oraz bibliotekoznawstwa. Wynikiem tej analizy jest opisanie profilu absolwenta polskiego uniwersytetu oraz określenie różnicy pomiędzy zakładanymi wynikami nauczania a rzeczywistą, zdobytą wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to present the changes in the academic education of librarians and specialist of information science which occurred after the introduction of the National Qualifications Framework and to determine what are the most important learning outcomes proposed for the fields of study conducted within the domain of Information Science and Librarianship. The result of the analyses is the depiction of the profile of the Polish university graduates and to establish the differences between the assumed learning outcomes and the actually acquired knowledge, skills and social competence. pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 (13) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Forum Bibliotek Medycznych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)