Jagiellonian University Repository

System "produkuje" podstarzałych niedorostków

pcg.skipToMenu

System "produkuje" podstarzałych niedorostków

Show full item record

dc.contributor.author Gumuła, Wiesław [SAP14004265] pl
dc.contributor.author Cegła, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2019-01-08T07:47:56Z
dc.date.available 2019-01-08T07:47:56Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2543-9243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65063
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other aging adolscents pl
dc.subject.other youth pl
dc.subject.other education pl
dc.subject.other job pl
dc.title System "produkuje" podstarzałych niedorostków pl
dc.title.alternative System "produces" aging adolscents pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 28-30 pl
dc.description.additional Wywiad z W. Gumułą przeprowadziła Elżbieta Cegła pl
dc.identifier.weblink https://www.prasa24.pl/gazeta/strefa-biznesu-malopolska/2018-06-30,dw.html pl
dc.abstract.pl Kolejne generacje, które wchodzą w młodzieńczą dojrzałość, są innowacyjne i nowoczesne. Uprawiają pewnego rodzaju wandalizm interakcyjny, gdyż burzą dotychczasowe wzory zachowania i proponują nowe. W XXI wieku daje się zauważyć zjawisko, które polega na tym, że rodzice ludzi młodych zapadają na wtórny infantylizmy, gdy decydują się na przejecie wzorów zachowania młodzieży. pl
dc.abstract.en New generations that enter into adolescence are innovative and modern. They cultivate some kind of interactional vandalism, because they destroy existing behavior patterns and propose new ones. In the 21st century, a phenomenon can be noticed that consists in the fact that parents of young people fall into secondary infantilisms because they decide to take over the models of youth behavior. pl
dc.subject.en podstarzałe niedorostki pl
dc.subject.en młodzież pl
dc.subject.en edukacja pl
dc.subject.en praca zwodowa pl
dc.description.number 02 (12) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Strefa Biznesu Małopolska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-07 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Interview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)