Jagiellonian University Repository

Teoria socjologiczna ery globalizacji

pcg.skipToMenu

Teoria socjologiczna ery globalizacji

Show full item record

dc.contributor.author Gorlach, Krzysztof [SAP11010463] pl
dc.date.accessioned 2019-01-07T12:46:08Z
dc.date.available 2019-01-07T12:46:08Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0039-3371 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65030
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Teoria socjologiczna ery globalizacji pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 159-181 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 181. Recenzja dotyczy: The New Blackwell Companion to Social Theory. Bryan S. Turner (red.). Oxford–Chichester–Malden, MA: Wiley–Blackwell 2009, 618 s. pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/104627/edition/90476/content pl
dc.subject.pl teoria społeczna pl
dc.subject.pl globalizacja pl
dc.subject.en social theory pl
dc.subject.en globalization pl
dc.description.number 2 (197) pl
dc.title.journal Studia Socjologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-07 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0