Jagiellonian University Repository

Invasive bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients activate lung cancer A549 cells in vitro

pcg.skipToMenu

Invasive bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients activate lung cancer A549 cells in vitro

Show full item record

dc.contributor.author Ryszawy, Damian [SAP14007358] pl
dc.contributor.author Rolski, Filip [USOS144063] pl
dc.contributor.author Ryczek, Karolina pl
dc.contributor.author Catapano, Jessica [SAP20018884] pl
dc.contributor.author Wróbel, Tomasz [USOS149880] pl
dc.contributor.author Michalik, Marta [SAP11010016] pl
dc.contributor.author Czyż, Jarosław [SAP11015316] pl
dc.date.accessioned 2019-01-07T11:43:22Z
dc.date.available 2019-01-07T11:43:22Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1792-1074 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65017
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Invasive bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients activate lung cancer A549 cells in vitro pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 6582-6588 pl
dc.subject.en lung cancer pl
dc.subject.en bronchial asthma pl
dc.subject.en invasion pl
dc.subject.en CAFs pl
dc.subject.en intercellular communication pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.3892/ol.2018.9462 pl
dc.identifier.eissn 1792-1082 pl
dc.title.journal Oncology Letters pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biologii Komórki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa