Jagiellonian University Repository

Note: The achievements of the Sejm of the Republic of Poland of the III term and their popular evaluation : materials from a seminar under the patronage of the Marshal of the Sejm Maciej Płażyński (Gdańsk, November 27, 2000), Andrzej Szmyt (ed.)

pcg.skipToMenu

Note: The achievements of the Sejm of the Republic of Poland of the III term and their popular evaluation : materials from a seminar under the patronage of the Marshal of the Sejm Maciej Płażyński (Gdańsk, November 27, 2000), Andrzej Szmyt (ed.)

Show full item record

dc.contributor.author Szmyt, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2019-01-07T10:59:29Z
dc.date.available 2019-01-07T10:59:29Z
dc.date.created 2001 pl
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 1230-5502 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65003
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title.alternative Note: The achievements of the Sejm of the Republic of Poland of the III term and their popular evaluation : materials from a seminar under the patronage of the Marshal of the Sejm Maciej Płażyński (Gdańsk, November 27, 2000), Andrzej Szmyt (ed.) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Gdańsk pl
dc.place Sopot : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego pl
dc.description.physical 132-134 pl
dc.description.additional Andrzej Szmyt jest redaktorem publikacji: "Dokonania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji i ich społeczna ocena : materiały seminarium pod patronatem Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, (Gdańsk, 27 listopada 2000 roku)" pl
dc.identifier.weblink http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/B969A1806D02B83DC12579370043F956/%24File/ps46.pdf#page=132 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 5 (46) pl
dc.description.publication 0,13 pl
dc.title.original Dokonania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji i ich społeczna ocena : materiały seminarium pod patronatem Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, (Gdańsk, 27 listopada 2000 roku) pl
dc.title.journal Przegląd Sejmowy pl
dc.contributor.reviewer Kubas, Sebastian [SAP11018171] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-07 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)