Jagiellonian University Repository

Międzynarodowe Spotkanie Zawodowe Instytutu Herdera Marburg : "Doświadczenia i perspektywy pracy bibliograficznej Europy Środkowo-Wschodniej" (Marburg, 12-15 marca 2003 r.)

pcg.skipToMenu

Międzynarodowe Spotkanie Zawodowe Instytutu Herdera Marburg : "Doświadczenia i perspektywy pracy bibliograficznej Europy Środkowo-Wschodniej" (Marburg, 12-15 marca 2003 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska