Jagiellonian University Repository

Kolektyw : perspektywa aktorów

pcg.skipToMenu

Kolektyw : perspektywa aktorów

Show full item record

dc.contributor.author Kwaśniewska-Mikuła, Monika [SAP14006421] pl
dc.date.accessioned 2019-01-04T09:49:02Z
dc.date.available 2019-01-04T09:49:02Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0012-2041 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64795
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kolektyw : perspektywa aktorów pl
dc.title.alternative Collective : the actor's perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 201-221 pl
dc.abstract.pl Cechy charakterystyczne dla modelu pracy kolektywnej to między innymi: unikanie sztywnej specyfikacji działań i hierarchizacji, wymiana ról, osobiste zaangażowanie wszystkich członków kolektywu w proces pracy, pełna odpowiedzialność za ostateczny efekt artystyczny, a później - zbiorowe podpisywanie spektaklu, czynne zaangażowanie w jego eksploatację i rozwój. Powiedzmy jednak szczerze, że taki model pracy w obrębie teatru polskiego powstającego w nurcie „profesjonalnym” jest bardzo rzadki. pl
dc.abstract.en The characteristics of the collective work model include: avoiding rigid specification of activities and hierarchy, exchange of roles, personal involvment of all members of the collective in the work process, full responsibility for the final artistic effect, and later - collective signing of the performance, and active involvment in its exloitation and development. Let us say frankly, however, that such a model of work within the Polish theatre, remaining in the "professional" trend, is very rare. pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.number 11 (744) pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.title.journal Dialog pl
dc.title.volume Przeczulenia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)