Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

World, university, class, and identity

World, university, class, and identity

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Rybkowski, Radosław [SAP11017375] pl
dc.contributor.editor Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.editor Karwowski, Waldemar pl
dc.contributor.editor Frankowicz, Marek pl
dc.contributor.editor Kantola, Jussi pl
dc.contributor.editor Zgaga, Pavel pl
dc.date.accessioned 2015-05-05T05:15:58Z
dc.date.available 2015-05-05T05:15:58Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-1-4665-7286-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6477
dc.language eng pl
dc.title World, university, class, and identity pl
dc.title.alternative Świat, uniwersytet, klasa i tożsamość pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Boca Raton pl
dc.pubinfo London pl
dc.pubinfo New York : CRC Press pl
dc.description.physical 679-687 pl
dc.description.series Ergonomics Design and Management, ISSN 2155-8604 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.container Human factors of a global society : a system of systems perspective pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach