Jagiellonian University Repository

Goodman Point Pueblo : research on the final period of settlement of the Ancestral Pueblo Indians in the Mesa Verde region, Colorado, USA : the Preliminary Report, 2005-2006 seasons

pcg.skipToMenu

Goodman Point Pueblo : research on the final period of settlement of the Ancestral Pueblo Indians in the Mesa Verde region, Colorado, USA : the Preliminary Report, 2005-2006 seasons

Show full item record

dc.contributor.author Palonka, Radosław [SAP13015009] pl
dc.contributor.author Kuckelman, Kristin pl
dc.date.accessioned 2019-01-03T16:06:21Z
dc.date.available 2019-01-03T16:06:21Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0137-3285 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64761
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Goodman Point Pueblo : research on the final period of settlement of the Ancestral Pueblo Indians in the Mesa Verde region, Colorado, USA : the Preliminary Report, 2005-2006 seasons pl
dc.title.alternative Goodman Point Pueblo: badania schyłkowego okresu osadnictwa kultury Pueblo w regionie Mesa Verde, Kolorado, USA : wstępny raport z sezonów 2005 i 2006 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 543-567 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 557-559. Streszcz. w jęz. pol. pl
dc.identifier.weblink http://www.farkha.nazwa.pl/RechACrac/RechACrac/RANS1/1.27.pdf pl
dc.abstract.pl Goodman Point Pueblo było jednym z największych stanowisk (centrów osadniczych) kultury Pueblo w regionie Mesa Verde, Kolorado, w XIII wieku n.e. Badania wykopaliskowe prowadzone na stanowisku od 2005 roku ujawniły istnienie kamienno-drewnianej architektury mieszkalnej i magazynowej charakterystycznej dla późnego okresu Pueblo III (1225–1300 n.e.), a także tzw. architektury publicznej, do której zalicza się głównie kompleks połączonych pomieszczeń zbudowany na planie litery D, ceremonialny plac, kamienny mur otaczający osiedle, wieże oraz tzw. wielką kivę (budynek o charakterze ceremonialno-użytkowym). Przez środek osedy przepływał okresowy strumień dzielący pueblo na dwie części, samo stanowisko ulokowane zostało na krawędzi i stokach płytkiego kanionu. Stanowisko zamieszkałe było prawdopodobnie przez około 550–800 osób i jak wskazuje typologia ceramiki (przewaga ceramiki Mesa Verde Black-on-white), analiza architektury oraz pierwsze daty dendrochronologiczne, powstało i funkcjonowało najprawdopodobniej w drugiej ćwierci i drugiej połowie XIII wieku n.e. Opuszczone zostało pod koniec tego stulecia, co zbiega się w czasie z całkowitym wyludnieniem i migracją Indian Pueblo z regionu Mesa Verde na południe i południowy wschód, na teren Arizony i Nowego Meksyku, gdzie współcześni Indianie Pueblo żyją do dnia dzisiejszego. Powody migracji Indian Pueblo z regionu Mesa Verde, pomimo ogromnej ilości danych pochodzących z badań archeologicznych, są nadal nie do końca poznane. Oprócz danych archeologicznych badacze posiłkują się w tym wypadku także analogiami i informacjami pochodzącymi z pisanych źródeł etnohistorycznych z XVI–XVII-wiecznych wypraw konkwistadorów i misjonarzy hiszpańskich oraz późniejszych źródeł etnograficznych i tradycji ustnej współczesnych Indian Pueblo. Wydaje się, że głównymi przyczynami tej migracji były niekorzystne zmiany środowiskowe (m.in. długotrwała susza) oraz intensyfikacja konfliktów i walk. pl
dc.description.volume 1 pl
dc.title.journal Recherches Archeologiques. Nouvelle Serie pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2019-01-03 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)