Jagiellonian University Repository

The catalogue of graves from Tell el-Farkha

pcg.skipToMenu

The catalogue of graves from Tell el-Farkha

Show full item record

dc.contributor.author Dębowska-Ludwin, Joanna [SAP11019426] pl
dc.date.accessioned 2019-01-03T14:36:09Z
dc.date.available 2019-01-03T14:36:09Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0137-3285 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64752
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title The catalogue of graves from Tell el-Farkha pl
dc.title.alternative Katalog grobów z Tell el-Farcha pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 457-486 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 475. Streszcz. w jęz. pol. pl
dc.identifier.weblink http://www.farkha.nazwa.pl/RechACrac/RechACrac/RANS1/1.24.pdf pl
dc.abstract.en Cmentarzysko w Tell el-Farcha (wschodnia delta Nilu) znajduje się na wschodnim wzgórzu (tzw. tell E), jednym z trzech składających się na całe stanowisko. Nekropola została odkryta w roku 2001 od tego czasu prowadzone są tam systematyczne prace wykopaliskowe. Do roku 2006 badania przyniosły odkrycie 53 grobów i jednej tzw. mastaby. Na podstawie ogólnych cech ich konstrukcji, typowego zestawu darów grobowych i ich ułożenia względem stron świata dotychczas odsłonięte pochówki można podzielić na cztery kategorie. Najstarsze groby z Tell el-Farcha, datowane na koniec dynastii 0, tworzą grupę pierwszą. Niewątpliwie należały one do majętnej klasy średniej, która mogła sobie pozwolić na znaczny wysiłek konstrukcyjny widoczny na przykładzie starannie wykończonych grobowców z suszonej cegły mułowej i pieczołowicie nakrytego matami ciekawego wyposażenia. Groby należące do drugiej kategorii związane są z końcem czasów dynastii I, a pochowani w nich ludzie reprezentowali zdecydowanie niższy status majątkowy niż poprzednio. Pochówki tej kategorii rzadko zawierają wyposażenie, ich forma architektoniczna jest także mniej wypracowana – pokrzywione, cienkie ścianki, brak śladów obecności struktur naziemnych. Na trzecią kategorię grobów składają się proste pochówki jamowe pozbawione wyposażenia, czasami tylko wykładane matami. Ta grupa pochówków datowana jest na koniec okresu wczesnodynastycznego tylko dzięki ich pozycji stratygraficznej względem struktur mieszkalnych z okresu Starego Państwa. Wreszcie, czwarta kategoria odpowiada najmłodszym grobom znalezionym na stanowisku. Są to proste groby jamowe, z reguły także pozbawione wyposażenia, jednak wyraźnie odróżniają się od poprzednich ułożeniem ciał zmarłych w pozycji wyprostowanej na boku (wcześniej zawsze była to pozycja skurczona), głową zwróconych w kierunku zachodnim (poprzednio przeważał kierunek północny). Te najmłodsze groby znajdowane są na samym szczycie wzgórza, niemal bezpośrednio pod jego powierzchnią i na podstawie nielicznych fragmentów ceramiki znalezionych przy zmarłych datowane są na okres Starego Państwa. Artykuł zawiera także szczegółowy katalog wszystkich grobów z Tell el-Farcha przebadanych w latach 2001-2006. pl
dc.description.volume 1 pl
dc.title.journal Recherches Archeologiques. Nouvelle Serie pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2019-01-03 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)