Jagiellonian University Repository

Europejskie kryteria, zasady, metody i formy wpływu na ustrój i funkcjonowanie administracji państw członkowskich, prawo administracyjne materialne i proceduralne państw członkowskich

Europejskie kryteria, zasady, metody i formy wpływu ...

Show full item record

dc.contributor.author Półtorak, Nina [SAP11016017] pl
dc.contributor.editor Hauser, Roman pl
dc.contributor.editor Niewiadomski, Zygmunt pl
dc.contributor.editor Wróbel, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2015-05-04T17:06:34Z
dc.date.available 2015-05-04T17:06:34Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-255-4611-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6474
dc.language pol pl
dc.title Europejskie kryteria, zasady, metody i formy wpływu na ustrój i funkcjonowanie administracji państw członkowskich, prawo administracyjne materialne i proceduralne państw członkowskich pl
dc.title.alternative The European criteria, principles, methods and forms of the impact on the system and functioning of the administration of the Member States and their procedural and substantial administrative law pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl
dc.description.physical 465-489 pl
dc.description.additional Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. pl
dc.description.series System Prawa Administracyjnego; t. 3 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-255-4612-0 pl
dc.title.container Europeizacja prawa administracyjnego pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Europejskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)