Jagiellonian University Repository

Standardy katalogowania gwarantem jakości informacji i filarem współpracy w katalogach centralnych

Standardy katalogowania gwarantem jakości informacji ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska