Jagiellonian University Repository

Familienmigration : die Herausforderungen für Sozialhilfe und Schule

pcg.skipToMenu

Familienmigration : die Herausforderungen für Sozialhilfe und Schule

Show full item record

dc.contributor.author Ślusarczyk, Magdalena [SAP11018828] pl
dc.date.accessioned 2019-01-03T10:44:02Z
dc.date.available 2019-01-03T10:44:02Z
dc.date.created 2016 pl
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4138-3 pl
dc.identifier.issn 1507-4285 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64713
dc.language ger pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.subject.other migration pl
dc.subject.other Polnische familien pl
dc.subject.other kinder pl
dc.subject.other eltern pl
dc.title Familienmigration : die Herausforderungen für Sozialhilfe und Schule pl
dc.title.alternative Parent and child migration : challenges and solutions for social support system pl
dc.title.alternative Migracje rodziców, migracje dzieci : wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-117 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/pliki/art/6866/pl pl
dc.abstract.en According to the most recent demographic data, Poland remains a country of net emigration, with population outflows significantly higher than the numbers for the incoming flows. A high ratio of 75% of the temporary migrants has remained abroad for 12 months and longer becoming residents of immigration countries. Intensive international movements of Poles lead to changes in social relations and in family functioning and often to it temporary or permanent restructuring. They generate the full range of problems which in many cases require not just the extemporary reactions of social care institutions but the design of entire social security system to help and support families and children themselves. This article is focused on two significant challenges. First one is the situation of children whose parents (one or both) migrate and which are colloquially and stigmatizingly called Euro-orphans. The second one - connected mostly with education system - is the help for children returning to Poland and to the Polish school after a period of staying abroad. pl
dc.abstract.other Najnowsze dane demograficzne potwierdzają, że Polska pozostaje nadal krajem emigracji netto, co więcej odpływ zdecydowanie przewyższa napływ. Aż 75 % czasowych emigrantów pozostawało poza Polską dłużej niż 12 miesięcy, stając się rezydentami krajów imigracji. Intensywne przemieszczenia międzynarodowe Polaków prowadzą do przemian więzi społecznych oraz zmian w funkcjonowaniu rodzin, często ich czasowej lub stałej restrukturyzacji, rodząc całą gamę problemów, które w wielu wypadkach wymagają nie tyle doraźnych reakcji ze strony instytucji pomocowych, a konstruowania całego systemu pomocy i wsparcia rodzin i samych dzieci. Niniejszy artykuł koncentruje się na dwóch istotnych wyzwaniach. Pierwszym z nich jest sytuacja dzieci, których rodzice (jedno lub oboje) migrują, określanych potocznie i stygmatyzująco mianem tzw. eurosierot. Drugim - związanym przede wszystkim z systemem edukacyjnym - pomoc dzieciom wracającym do Polski i polskiej szkoły po okresie pobytu za granicą. pl
dc.subject.pl migracje pl
dc.subject.pl polskie rodziny pl
dc.subject.pl dzieci pl
dc.subject.en migration pl
dc.subject.en Polish families pl
dc.subject.en children pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24496138PS.15.009.4814 pl
dc.identifier.eissn 2449-6138 pl
dc.title.journal Zeszyty Pracy Socjalnej pl
dc.title.volume Translations / Przekłady pl
dc.contributor.translator Paterek, Anna pl
dc.language.container ger pl
dc.date.accession 2019-10-02 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych