Jagiellonian University Repository

Rozrachunki po przełomie : Polskie przekłady z literatury bułgarskiej po 1989 r. : diagnozy i prognozy : współczesność i tradycja

Rozrachunki po przełomie : Polskie przekłady z ...

Show full item record

dc.contributor.author Juda, Celina [SAP11011500] pl
dc.date.accessioned 2019-01-02T11:14:41Z
dc.date.available 2019-01-02T11:14:41Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1899-9417 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64644
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rozrachunki po przełomie : Polskie przekłady z literatury bułgarskiej po 1989 r. : diagnozy i prognozy : współczesność i tradycja pl
dc.title.alternative Разчети след прелма : Полски преводи на българската литература след 1989 година : диагнози и прогнози : съвременост и традицият pl
dc.title.alternative Razčeti sled prelma : Polski prevodi na bʺlgarskata literatura sled 1989 godina : diagnozi i prognoz : sʺvremenost i tradiciât pl
dc.title.alternative Reckoning after the turn : Polish translations of Bulgarian literature after 1989 : diagnoses and prognoses : the present time and the tradition pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-28 pl
dc.description.additional Abstrakt w j. ros. s. 27, w j. ang. s. 28. pl
dc.identifier.weblink https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=184749 pl
dc.identifier.weblink http://www.pls.us.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/04_Juda_15-28.pdf pl
dc.description.series Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1899-9417; nr 2645 pl
dc.description.volume 1, cz. 1 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2353-9763 pl
dc.title.journal Przekłady Literatur Słowiańskich pl
dc.title.volume Wybory translatorskie 1990-2006 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-19 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa