Jagiellonian University Repository

O porównywalności nieporównywalnego : wybrane konsekwencje uprawiania pedagogiki jako nauki humanistycznej lub społecznej

pcg.skipToMenu

O porównywalności nieporównywalnego : wybrane konsekwencje uprawiania pedagogiki jako nauki humanistycznej lub społecznej

Show full item record

dc.contributor.author Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.date.accessioned 2018-12-28T12:58:32Z
dc.date.available 2018-12-28T12:58:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0485-3083 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64610
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title O porównywalności nieporównywalnego : wybrane konsekwencje uprawiania pedagogiki jako nauki humanistycznej lub społecznej pl
dc.title.alternative On the comparability of the incomparable : some consequences of pedagogy as a discipline developed within the paradigms of the humanities and social sciences pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 129-144 pl
dc.identifier.weblink http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_44/Rocznik_Lubuski_44_2.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest wgląd w niektóre trudności, wobec których stajemy podczas porównywania nauk w kontekście - sugerowanych przez niektórych członków społeczności naukowców - różnic w ich poziomach rozwoju. Trudność leży w paradygmatycznych różnicach pomiędzy humanistyką a naukami społecznymi, jak również w zjawisku dysproporcji między paradygmatami i w ryzyku fundamentalizmu. Pedagogika rozwijana w perspektywie humanistycznej lub w perspektywie nauk społecznych jest przedmiotem napięć związanych nie tylko z różnorodnością paradygmatów, ale też z różnymi podejściami metodologicznymi w poszukiwaniu prawdy. Autorka, odnosząc się do Teorii Integralnej Kena Wilbera opisuje różne orientacje w badaniach naukowych, co pozwala na prezentację niektórych konsekwencji pedagogiki rozwijanej w obrębie paradygmatu humanistycznego i paradygmatu nauk społecznych. pl
dc.abstract.en The purpose of the article is to give an insight into some difficulties we face while comparing sciences in the context of - suggested by some members of scientists’ community - differences in their development levels. The difficulty lies in paradigmatic differences between the humanities and social sciences as well as in phenomenon of paradigms' disparity and a risk of fundamentalism. Pedagogy developed in humanistic or social sciences perspective is a subject of tensions related not only to multitude of paradigms, but also to different methodological approaches in search of the truth. The authoress, referring to Ken Wilber's Integral Theory describes different orientations in scientific research which allows presentation of some consequences of pedagogy developed within paradigm of the humanities and paradigm of social sciences. pl
dc.subject.pl paradygmaty pl
dc.subject.pl nauki społeczne i humanistyczne pl
dc.subject.pl metodologia pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.en paradigms pl
dc.subject.en social sciences the humanities pl
dc.subject.en methodology pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.description.volume 44 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 11 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Rocznik Lubuski pl
dc.title.volume Parametryzacja nauki - między wolnością a zniewoleniem : perspektywa nauk społecznych i humanistycznych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-28 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)