Jagiellonian University Repository

Efekt rozgrzania poznawczego a podatność na dezinformację

Efekt rozgrzania poznawczego a podatność na dezinformację

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska