Jagiellonian University Repository

Problem eko-estetyki

pcg.skipToMenu

Problem eko-estetyki

Show full item record

dc.contributor.author Wilkoszewska, Krystyna [SAP11010461] pl
dc.date.accessioned 2018-12-28T08:52:26Z
dc.date.available 2018-12-28T08:52:26Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64569
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Problem eko-estetyki pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 136-142 pl
dc.description.additional Artykuł opublikowany również w wersji papierowej w serii "Diametros" pt.: Świadomość środowiska (ISBN 83-242-0657-4), s. 153-159 pl
dc.identifier.weblink http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/256/231 pl
dc.abstract.pl Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie. Estetyka wykorzystująca inspiracje ekologii znajduje się raczej in statu nascendi, a jej ostateczny kształt wyłoni się poprzez wymagające niemało trudu przepracowanie dotychczasowej tradycji filozofii i estetyki przyrody. Chciałabym przedstawić dwa przykłady takich zmagań obecnych we współczesnej estetyce; pierwszy wywodzi się z kręgu amerykańskiego, drugi - z tradycji myśli niemieckiej: 1. Arnolda Berleanta projekt estetyki środowiskowej (environmental aesthetics), wychodzącej od krytyki kantowskiego pojęcia bezinteresowności doświadczenia estetycznego i zmierzającej ku modelowi estetyki zaangażowanej; 2. Gernota Böhmego propozycja nowej filozofii i estetyki przyrody; Chciałabym ustosunkować się krytycznie do obu propozycji wskazując na trudności pogodzenia tradycyjnego pojmowania pojęć takich jak natura, estetyka, doświadczenie z wymogami światopoglądu ekologicznego, przyznającego człowiekowi inne miejsce w świecie niż to, jakie wyznaczyła mu myśl kartezjańska. pl
dc.subject.pl eko-estetyka pl
dc.subject.pl ekoestetyka pl
dc.subject.pl ekologia pl
dc.subject.pl estetyka pl
dc.subject.pl ekologicznie motywowana estetyka pl
dc.subject.pl estetyka środowiskowa pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.conftype local pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.9.2006.256 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-03 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Świadomość środowiska; 2006-05-26; 2006-05-28; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa