Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Instytucja prezydenta a siły zbrojne i bezpieczeństwo ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Bankowicz Marek
Kłosowicz Robert
Szlachta Bogdan
Węc Janusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bankowicz Marek
Kłosowicz Robert
Szlachta Bogdan
Węc Janusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bankowicz Marek
Kłosowicz Robert
Szlachta Bogdan
Węc Janusz