Jagiellonian University Repository

Zarządzenie nr 5/2011 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób realizujących w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum zadania na rzecz projektów finansowanych z programów międzynarodowych, funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych

pcg.skipToMenu

Zarządzenie nr 5/2011 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób realizujących w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum zadania na rzecz projektów finansowanych z programów międzynarodowych, funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ