Jagiellonian University Repository

O dobru drzew i ekologicznej reformie utylitaryzmu

pcg.skipToMenu

O dobru drzew i ekologicznej reformie utylitaryzmu

Show full item record

dc.contributor.author Galewicz, Włodzimierz [SAP11010843] pl
dc.date.accessioned 2018-12-20T11:33:33Z
dc.date.available 2018-12-20T11:33:33Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64407
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title O dobru drzew i ekologicznej reformie utylitaryzmu pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-33 pl
dc.description.additional Artykuł opublikowany również w wersji papierowej w serii "Diametros" pt.: Świadomość środowiska (ISBN 83-242-0657-4), s. 33-43 pl
dc.identifier.weblink http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/248/223 pl
dc.abstract.pl Głównym tematem artykułu jest próba pogodzenia intuicji etyki ekologicznej z zasadami konsekwencjalizmu, a w szczególności utylitaryzmu, podejmowana przez filozofów, którzy poszerzają tradycyjnie uznawany zakres "podmiotów dobra" (tzn. istot lub w ogóle bytów, dla których coś może być dobre i złe), rozciągając go na całą przyrodę ożywioną. W artykule próbuje się pokazać, że ta ekologiczna reforma konsekwencjalizmu nie może być po prostu jego rozbudową, lecz musi iść w parze z istotną modyfikacją samych jego podstaw, przeprowadzającą nas praktycznie na pozycję szczególnego rodzaju kantyzmu. Formułuje się też pewne obiekcje, jakie można wysunąć przeciw tej reformie. pl
dc.subject.pl zasada powszechnej troski pl
dc.subject.pl zasada równej wagi pl
dc.subject.pl aksjologiczny egalitaryzm pl
dc.subject.pl etyka środowiskowa pl
dc.subject.pl ekoetyka pl
dc.subject.pl etyczny konsekwencjalizm pl
dc.subject.pl normatywny neutralizm pl
dc.subject.pl podmioty dobra pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.conftype local pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.9.2006.248 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-03 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Świadomość środowiska; 2006-05-26; 2006-05-28; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa