Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

"Janusowa" tożsamość nauczycielaPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Filozoficzny Not affiliated
Polak Krzysztof

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Filozoficzny
Polak Krzysztof

Author's area of expertise

author/editor Wydział Filozoficzny
Polak Krzysztof