Jagiellonian University Repository

Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

pcg.skipToMenu

Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Show full item record

dc.contributor.author Mendrek, Aneta [SAP14016734] pl
dc.date.accessioned 2018-12-19T14:42:12Z
dc.date.available 2018-12-19T14:42:12Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2082-1743 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64315
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia pl
dc.title.alternative Damage as a condition of admissibility of a complaint to declare the final judgement unlawful pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 126-147 pl
dc.description.additional Streszcz. w j. ang. s. 147 pl
dc.abstract.pl Przesłanką dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest wyrządzenie szkody. Sposób rozumienia tego pojęcia determinuje zakres dopuszczalności skargi. W judykaturze oraz doktrynie wyrażane są poglądy, iż skarga jest niedopuszczalna, jeżeli szkoda polega wyłącznie na poniesieniu kosztów procesu, ma „znikomy”, „symboliczny” rozmiar, jak również, gdy szkoda powstanie po upływie dwóch lat od uprawomocnienia orzeczenia. Autorka przeprowadza krytyczną analizę tych poglądów. pl
dc.abstract.en A prerequisite for the admissibility of an action to declare a final judgement unlawful is the damage caused. The manner of understanding this concept determines the scope of admissibility of the complaint. The judicature and doctrine express views that the complaint is inadmissible, if the damage consists only in incurring the costs of the proceedings, it has a "negligible", "symbolic" size, as well as when the damage occurs after two years from the validation of the decision. The author carries out a critical analysis of these views. pl
dc.subject.en damage, admissibility of the complaint, unlawfulness of the final judgement, judiciary lawlessness. pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 3, dod. spec. pl
dc.description.publication 1,84 pl
dc.title.journal Polski Proces Cywilny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)