Jagiellonian University Repository

Bojownicy o wolność czy terroryści? : członkowie ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

pcg.skipToMenu

Bojownicy o wolność czy terroryści? : członkowie ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

Show full item record

dc.contributor.author Marcinko, Marcin [SAP11019162] pl
dc.date.accessioned 2018-12-19T11:10:47Z
dc.date.available 2018-12-19T11:10:47Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 2082-1786 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64307
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Bojownicy o wolność czy terroryści? : członkowie ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego pl
dc.title.alternative Freedom fighters or terrorists? : members of the national liberation movements in the light of international humanitarian law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 205-224 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Streszcz. w jęz. ang. s. 224. pl
dc.identifier.weblink http://www.uwm.edu.pl/stas/wydawnictwo/Rocznik-praw-2010.pdf#page=205 pl
dc.identifier.weblink http://wmbc.olsztyn.pl/Content/1356/Rocznik-praw-2010.pdf#page=205 pl
dc.subject.pl bojownicy o wolność pl
dc.subject.pl terroryzm pl
dc.subject.pl wojna narodowowyzwoleńcza pl
dc.subject.pl Protokół Dodatkowy I z 1977 roku pl
dc.subject.pl prawo do samostanowienia pl
dc.subject.pl międzynarodowe prawo humanitarne pl
dc.subject.pl ius in bello pl
dc.subject.en freedom fighters pl
dc.subject.en terrorism pl
dc.subject.en war of national liberation pl
dc.subject.en Additional Protocol I of 1977 pl
dc.subject.en right to self-determination pl
dc.subject.en international humanitarian law pl
dc.subject.en jus in bello pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,57 pl
dc.title.journal Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-19 pl
dc.participation Marcinko, Marcin: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)