Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Bibliometria a kategoryzacja jednostek naukowychPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Zakrzewski Jakub

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakrzewski Jakub

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakrzewski Jakub