Jagiellonian University Repository

Między indywidualizmem a kolektywizmem : jednostka i zbiorowość w literaturze romantycznej : studium z historii idei

Między indywidualizmem a kolektywizmem : jednostka ...

Show full item record

dc.contributor.author Czernik, Jakub [SAP13036954] pl
dc.date.accessioned 2015-05-04T11:20:24Z
dc.date.available 2015-05-04T11:20:24Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3630-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6428
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Między indywidualizmem a kolektywizmem : jednostka i zbiorowość w literaturze romantycznej : studium z historii idei pl
dc.title.alternative Between individualism and collectivism : individual and community in romantic literature : a study in the history of ideas pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 422, [1] pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl "Między indywidualizmem a kolektywizmem : jednostka a zbiorowość w literaturze romantycznej" to książka dwuczęściowa. W pierwszej części przedstawiona została historia idei jako dziedzina i metoda badawcza. Omówiono jej powstanie oraz rozwój za granicą i w Polsce, a także związek z komparatystyką. W drugiej części zarysowano problematykę stosunku jednostki do zbiorowości w literaturze XIX wieku. Szczegółowej analizie przy użyciu zaproponowanej metody poddana została porównawczo twórczość takich pisarzy, jak A. Mickiewicz, Z. Krasiński, M. Mochnacki, R.W. Emerson, H.D. Thoreau, T. Carlyle, R. Bulwer-Lytton. pl
dc.subject.pl komparatystyka pl
dc.subject.pl historia idei pl
dc.subject.pl romantyzm pl
dc.subject.pl indywidualizm pl
dc.subject.pl kolektywizm pl
dc.subject.pl Mickiewicz Adam (1798-1855) pl
dc.subject.pl Krasiński pl
dc.subject.pl Mochnacki pl
dc.subject.pl Emerson pl
dc.subject.pl Thoreau pl
dc.subject.pl Carlyle pl
dc.subject.pl Bulwer-Lytton pl
dc.subject.pl literatura polska pl
dc.subject.pl literatura amerykańska pl
dc.subject.en comparative literature pl
dc.subject.en history of ideas pl
dc.subject.en romanticism pl
dc.subject.en individualism pl
dc.subject.en collectivism pl
dc.subject.en Mickiewicz Adam (1798-1855) pl
dc.subject.en Krasiński pl
dc.subject.en Mochnacki pl
dc.subject.en Emerson pl
dc.subject.en Thoreau pl
dc.subject.en Carlyle pl
dc.subject.en Bulwer-Lytton pl
dc.subject.en Polish literature pl
dc.subject.en American literature pl
dc.description.series Komparatystyka Polska pl
dc.description.publication 23,8 pl
dc.participation Czernik, Jakub: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych