Jagiellonian University Repository

238 years of the Herbarium of the Jagiellonian University, Kraków, Poland

pcg.skipToMenu

238 years of the Herbarium of the Jagiellonian University, Kraków, Poland

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa